Osvědčení

Naše společnost je přední společností v oboru s mnoha kvalifikacemi a vyznamenáními.Zavázali jsme se poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní a spolehlivé produkty a služby a zároveň dodržovat hodnoty integrity, inovace, kvality a služeb.Během let neutuchajícího úsilí a neustálého rozvoje se naše společnost stala lídrem v oboru a získala široké uznání na trhu a společenské uznání.Mnoho velkých tuzemských produkčních společností nás označilo za nejlepšího partnera.

Naše společnost má certifikaci systému managementu kvality ISO 9001 s vysokými standardy a přísnými požadavky na management kvality, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.Získali jsme tituly jako „Standardizovaný podnik pro bezpečnou výrobu“, „Ukázkový výrobní podnik orientovaný na služby“, „Pilotní podnik v oblasti duševního vlastnictví“ a „Roční specializovaný a inovativní podnik“.

Jako high-tech podnik se naše společnost zaměřuje na inovace technologických produktů.Nejenže jsme získali několik patentových certifikátů, ale také jsme získali ocenění za inovace v různých průmyslových odvětvích, jako je „První cena za vědeckou a technologickou inovaci Čínské potravinářské společnosti pro vědu a technologie“, „Cena za inovaci potravin v Číně“, „China Noodle Industry Cena za vědu a technologii a produktovou inovaci“ a „Výborné inovativní produkty čínského potravinářského průmyslu“.

V našich obchodních operacích vždy dodržujeme zásady souladu, poctivosti a společenské odpovědnosti a aktivně se podílíme na veřejně prospěšných a charitativních aktivitách.Neustále jsme byli jmenováni jako „velký daňový poplatník“, „vynikající podnik platící daně“, „podnik s každoroční klíčovou výhodou“, „každoroční top ten městských průmyslových podniků“ a další.

Vždy dodržujeme zásadu „zákazník na prvním místě, kvalita na prvním místě, založená na pověsti a orientovaná na služby“, neustále zlepšujeme naši technickou úroveň a schopnosti řízení, abychom zákazníkům mohli poskytovat lepší produkty a služby.Věříme, že s naším neustálým úsilím si naše společnost i nadále udrží svou vedoucí pozici v budoucí tržní konkurenci, bude poskytovat lepší produkty a služby zákazníkům a vytvářet větší hodnotu a přínos pro společnost.

Vyznamenání

čest-1
čest-2
čest-4
čest-3
čest-6
čest-5
čest-7
čest-8
čest-9
čest-12
čest - 11
čest - 10
čest-13
čest-14
čest-15
čest-16
čest-17
čest-18
čest-21
čest-19
čest-20
čest-23
čest-22
čest-24

Certifikáty

 • cert-1
 • cert-2
 • cert-3
 • cert-4
 • cert-5
 • cert-6
 • cert-7
 • cert-8
 • cert-9
 • cert-10
 • osvědčení-11
 • osvědčení-12
 • osvědčení-13
 • osvědčení-14
 • cert-15
 • cert-16
 • osvědčení-17
 • cert-18
 • cert-19
 • cert-20
 • osvědčení-21
 • osvědčení-22
 • osvědčení-23
 • osvědčení-24
 • cert-25
 • cert-26